Bator Art GalleryMALARSTWO

Krzysztof Ludwin

Urodzony w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 1995 do 2006 pracował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby. Obecnie prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego w Instytucie Projektowania Architektonicznego w Zakładzie Architektury Przemysłowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowiskiej. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora pracą: "Szkice architektoniczne w technikach akwarelowych. Historia i współczesność."
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, specjalizując się w akwareli oraz w projektowaniu architektury. Członek ZPAP. Twórca i członek założyciel StowarzyszeniaAkwarelistów Polskich. Uczestnik licznych plenerów i wystaw.